ŠTA JE SEO?

Seo (Search Engine Optimization – Optimizacija za pretraživače) predstavlja niz strategija koje koristimo da bismo bolje rangirali vebsajt. Cilj ove marketing metode jeste da se vaš vebsajt nađe među prvim rezultatima pretrage na svim pretraživačim (Google, Yahoo), na relevantne ključne reči.

Kada ste poslednji put posetili drugu ili treću stranu Google pretrage? Složićete se da se najčećše zadovoljimo sadržajem koji vidimo na prvoj strani. Upravo iz tog razloga marketing stručnjaci se zalažu da vebsajt njihovog klijenta bude na prvoj strani pretrage.

Google je plasirao preko 200 pravila koje vebsajt treba da ispunjava kako bi bio što bolje rangiran. Otuda najrazličitije SEO tehnike koje stručnjaci primenjuju.

SEO TEHNIKE

Organska pretraga – ova tehnika podrazumeva plasman sadržaja pomoću kojeg korisnici dolaze na vaš sajt prirodnim putem, bez plaćenih reklama, na primer, Googlu i Facebooku. Pisanje blogova kojima je prethodilo istraživanje ključnih reči i njihova upotreba unutar teksta spada među istaknute primere organske tehnike.

White hat – dozvoljene tehnike

Engleski termin za dozvoljene SEO tehnike je White hat. Ovaj metod, koji koriste gotovo svi  SEO stručnjaci, podrazumeva plasiranje sadržaja koji je će poboljštai posećenost vašeg sajta, a da je u skladu sa pravilima koje pretraživači nalažu. Na primer, ukoliko pišete blog, dobro je da pre početka pisanja istražite tržište, istražite koje ključne reči mogu dovesti vaše potencijalne klijente na vaš sajt. Na osnovu dobijenih rezultata, napišite relevantan tekst. Isti tekst možete podeliti na svim društvenim mrežama i tako ih približite što većem broju kosrinika. Dakle, pisanje relevantnih tekstova ili povezani linkovi (Link building) svrstavaju se u najčešće korišćene White hat tehnike.

Black hat – nedozvoljene tehnike

Black hat tehnika podrazumeva primenu metoda koje pomažu boljoj posećenosti sajta, ali te motode nisu u skladu sa pravilima koja nalažu pretraživači. Na primer, deo nefer igre je i sakriven sadržaj na sajtu, odnosno, sadržaj koji nije vidljiv za posetioce, ali ga pretraživači prepoznaju. Takođe, pretrpavanje sadržaja i stranica ključnim rečima svrstavaju se u loše SEO tehnike.

ŠTA VI MOŽETE URADITI?

Delimo sa vama nekoliko metoda koje možete i sami da primenite, nadamo se da će vam dobro služiti:

  • Ključna reč koja se pojavljuje u nazivu domena – ovo nema preveliki uticaj, ali može pomoći;
  • Potrudite se da na početnoj stranici sajta imate H1 tag koji sadrži ključnu reč;
  • Stranice koje imaju duži sadržaj bolje su rangirane;
  • Brzina učitavanja stranica sajta;
  • Učestalost ažuriranja sadržaja stranica;
  • Gramatika i pravopis signali su koji ukazuju Googlu da je reč o relevantnoj stranici;
  • Ukoliko na sajtu imate neispravne linkove,  šaljete Google loš signal;
  • Kontakt stranica – dobar signal za Google je tačnost informacija na kontakt stranici, a naročito ako se ti podaci poklapaju sa WhoIs podacima;
  • Dobra organizacija sajta;
  • Signali sa društvenih mreža – Twitter komentari, Facebook i Instagram lajkovi – Google ne vidi naloge koji su lajkovali, ali vidi broj lajkova.
2017-05-19T10:52:24+00:00