Šta je to DNS ?

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. DNS takođe obezbeđuje podatke i o serverima elektronske pošte na domenu (MX), početnom DNS serveru (SOA) i druge. DNS je zasnovan na hijerarhijskom principu i jedna je od osnovnih komponenti interneta.

Kada u svoj Internet pregledač (Web Browser) ukucate veb adresu http://sr.wikipedia.org/ , vaš računar će uz pomoć DNS servera to ime pretvoriti u adresu 208.80.152.2, što je IP adresa računara na kojem se nalazi taj sajt.

kakofunkcioniseserver

2013-09-06T17:27:44+00:00