Šta je IMAP ?

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta. Koristi TCP priključak 143. Poslednja verzija IMAP4rev1 definisana je dokumentom RFC 3501 . U eksperimentalnoj fazi je nova nadogradnja dokumentom RFC 5738 , koja obuhvata podršku upotrebe UTF-8 internacionlnih simbola u korisničkim imenima, adresama i zaglavljima poruka.

2013-09-05T17:08:27+00:00