Šta je java skript ?

Java Script je objektno orjentisan programski jezik namenjen dinamičkoj izradi web sajtova. Koristi se u milionima web sajtova za poboljšanje funkcionalnosti, validaciju formi, detekciju browsera, asinhronu komunikaciju sa serverom i još mnogo toga.
Razvijen je 1995. godine od strane Netscape-a i koristi se kao client-side (klijent zasnovan) internet programski jezik. To znači da se njegova obrada vrši na korisnikovom računaru u samom browser-u čime se postiže veća brzina rada, web aplikacije odgovaraju brže na korisnikove akcije i samim tim se postiže veća efikasnost.

Predstavlja skripting jezik, što u prevodu znači lagan programski jezik.

JavaScript nije isto što i Java programski jezik. Jedine sličnosti koje imaju je početno ime i ništa više.

JavaScript se u HTML dokument može ubaciti na dva načina. Pisanjem direktno u HTML kod ili smeštanjem u poseban fajl (ekstenzija “.js”) koji se potom poziva u HTML dokumentu. Oba načina su pravilna i ne postoji razlika u radu skripta. Pozivanje spoljnog fajla je dobro u slučajevima kada se jedna ista skripta koristi u više stranica.

Browser čita HTML stranicu i prikazuje elemente onako kako oni nailaze. Kada naiđe na skript u stranici, obavlja se njegovo izvršavanje pre nego što se nastavi čitanje ostalih elemenata (tekst, slike…).

Trebalo bi razlikovati Java Script od Jave. 

2013-09-05T17:05:41+00:00