Šta je to bandwith ?

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). Obično se iskazuje u mernoj jedinici GB, a najčešće se koristi kod web hosting kompanija ili ISP-ova (Internet Service Provider-a).

2013-09-06T17:47:24+00:00