Šta je to CMYK sistem boja ?

CMYK sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. Ovaj sistem je zasnovan na subtraktivnom mešanju boja (princip po kome se mešaju pigmenti). Osnovne boje ovoga sistema su plava, crvena, žuta i crna (engleski Cyan, Margenta, Yellow i Black). Iako je sve nijanse teoretski moguće dobiti mešanjem prve tri boje, crna se može dobiti samo dodavanjem crnog pigmenta. Ovaj sistem boja koristite kad je štampani proizvod krajnji cilj dizajna.

2013-09-06T17:39:12+00:00