Šta je to e – mail ?

Email ili e-pošta (elektronska pošta) je mogućnost slanja poruka putem Interneta i jedna je od najčešćih vrsta komunikacije danas na Internetu. Za prenos elektronski poruka koristi se SMTP protokol. Za prenos poruka od mail servera do računara korisnika koriste se dve vrste protokola IMAP i POP.

U suštini, e-pošta ili e-mail su različiti nazivi za mrežni servis koji omogućava slanje i primanje poruka raznovrsnog sadržaja. Ime predstavlja analogiju tradicionalnoj pošti, pri čemu poštansko sanduče zamenjuju serveri, na kojima se e-pošta čuva dok je korisnik ne preuzme.

Programi za rad sa elektronskom poštom se zasnivaju na uređivaču teksta za sastavljanje poruka, čijom primenom se poruka priprema za slanje, mehanizma za slanje i primanje poruka i čitača primljenih poruka.

Uz poruke se mogu slati i datoteke. Poruka se šalje primaocu na temelju njegove adrese elektronske pošte. Poruka se može poslati jednom ili više primalaca odjednom.

Poslate poruke se čuvaju u elektronskom poštanskom sandučetu primaoca, koje se nalazi na njegovom serveru sve dok ih korisnik ne primi na lokalni računar.

email_funkcionisanje

2013-09-06T17:25:11+00:00