Šta je to FTP ?

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. Često ga koriste webmasteri za ažuriranje web sajtova.

Standard način za prenos datoteka sa jednog na drugi kompjuter preko interneta i drugim TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) mrežama.

Takođe i naziv za različite kompjuterske programe koji implementiraju protokol za prenos datoteka.

2013-09-06T17:18:52+00:00