Šta je to gigabajt ?

Gigabajt (gigabyte) je jedinica mere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1 000 000 000) bajtova. Naziv je izveden pomoću SI prefiksa giga. Što se tiče kompjuterskih memorija, jedan gigabajt je uvek 230 = 1,073,741,824 bajta = 1024 megabajta. Na disk drajvu, gigabajt se podrazumeva kao 1000 megabajta.

Često se označava skraćenicom GB, koju ne treba mešati sa skraćenicom Gib koja e koristi za termin gigabit (bit je manja jedinica od bajta, jedan bajt iznosi 8 bitova).

Naziv(Simbol) Vrednost Naziv(Simbol) Vrednost
kilobyte (kB) 103 kibibyte (KiB) 210 = 1.024 × 103
megabyte (MB) 106 mebibyte (MiB) 220 ≈ 1.049 × 106
gigabyte (GB) 109 gibibyte (GiB) 230 ≈ 1.074 × 109
terabyte (TB) 1012 tebibyte (TiB) 240 ≈ 1.100 × 1012
petabyte (PB) 1015 pebibyte (PiB) 250 ≈ 1.126 × 1015
exabyte (EB) 1018 exbibyte (EiB) 260 ≈ 1.153 × 1018
zettabyte (ZB) 1021 zebibyte (ZiB) 270 ≈ 1.181 × 1021
yottabyte (YB) 1024 yobibyte (YiB) 280 ≈ 1.209 × 1024
2013-09-06T17:15:52+00:00