Šta je to Gmail ?

Gmail je besplatna usluga elektronske pošte (besplatan e-mail) omogućena od strane kompanije Google. Karakteriše je veliki memorijski prostor za poruke, mogućnost pretrage kroz postojeće poruke, te niz mogućnosti poput preusmeravanja ostalih adresa na jedan nalog, slanje poruka sa više adresa iz jednog naloga, knjiga adresa, filter poruka za jednu adresu, različiti kriterijumi za naprednije filtere itd.

2013-09-06T17:13:22+00:00