Šta je to kodek ?

Kodek (engl. codec) je skraćenica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uređaj za kodiranje video ili audio signala ili na softverski modul sa istom funkcijom.

Nekompresovani video ili audio sadržaj traži veliku količinu prostora. Često ga zbog toga nije moguće sačuvati na dostupne medije (pre svega prenosne) ili u prihvatljivom vremenu preneti preko mrežnih resursa.

Potrebno ga je na neki način sažeti kako bi zauzimao manje prostora odnosno zahtevao manju propusnost. Tu funkciju kompresovanja video ili audio sadržaja vrši kodek.

2013-09-05T16:52:15+00:00