Šta je to logotip ?

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno logo je spoj grafičkih elemenata, simbola, ilustracija ili ikona koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju. To je karakterističan simbol koji se može sastojati od slova (različitih tipografskih stilova), grafike i drugih kombinacija (dodatak slogana).

Oblici, boje, fontovi i ilustracije (slike) se uglavnom razlikuju od ostalih na sličnom tržištu.

To je deo vizuelnog identiteta kompanije i njegova uloga je stvaranje drugačije, jedinstvene slike na tržištu tj. diferenciranje od ostalih.

Prvi cilj logotipa je trenutno prepoznavanje onoga što on označava (proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju).

Krajnji cilj logotipa je njegov doprinos jačanju brenda što rezultira većim uspehom firme.

2013-09-05T16:48:34+00:00