Šta je to navigacija ?

Navigacija je jedan od najvažnijih elemenata web stranice jer omogućava korisnicima kretanje stranicom i pronalaženje sadržaja.  Sadrži linkove (veze) za stranice sajta.
Poželjno je da navigacija bude konzistentno prikazana, jednostavna, intuitivna i prikladno nazvana.

Navigacija se obično nalazi u levoj koloni stranice ili pri samom vrhu stranice (ispod headera), a ređe u desnoj koloni stranice.

strukturasajta

Pojedini autori navigaciju definišu kao umeće i veštinu organizacije i prezentacije koja se primenjuje na sajtovima ne bi li posetiocima što više olakšala kretanje kroz sadržaj i stranice sajta.

Najčešće vrste navigacije su (navigacija je predstavljena zelenom bojom, a header narandžastom):

Leva bočna (desna bočna se mnogo ređe pojavljuje)

web_site_navigation1

Horizontalna

web_site_navigation2

Vertikalna i horizontalna

web_site_navigation3

2013-09-05T16:45:12+00:00