Šta je to PDF ?

PDF je skraćenica za Portable Document Format. To je univerzalni format elektronskih dokumenata koji se mogu prenositi sa računara na računar, pri čemu se zadržava originalni izgled stranice, sa svim fontovima, crtežima i slikama.

Za pregled i štampanje PDF datoteke dovoljan je besplatni program (Adobe Acrobat Reader ili Foxit Reader) koji postoje u verzijama za sve važnije operativne sisteme.

Dokument napravljen u bilo kojoj aplikaciji može se konvertovati u PDF format.

PDF je nastao 1993. godine (kreirala ga je američka firma Adobe Systems) i prvobitno je bio namenjen samo za elektronsku dokumentaciju.

Vremenom je unapređivan i danas se može upotrebiti i u pripremi za štampu, kao konkurencija PostScript tehnologiji.

Svaki PDF-dokument sadrži kompletan opis dokumenta, uključujući slike, tekst, vektorsku grafiku, rasterske slike, te može sadržavati i fontove potrebne za prikaz teksta.

Format je zasnovan na jeziku PostScript.

Ime dokumenta (datoteke) obično završava ekstenzijom.pdf.

2013-09-05T16:38:32+00:00