Šta je to propagacija domena ?

Ukoliko ste zakupili neki od komercijalnih domena (.com, .org, .net, .info ili slično) isti postaju aktivni kroz par sati od uplate, a najviše u roku od 24 sata. Taj postupak se naziva PROPAGACIJA domena.

Prilikom propagacije domen se “registruje” po svetskim DNS serverima. Možete da primetite da će za vreme propagacije Vaš domen biti dostupan kod jednog provajdera (davaoca) internet usluga npr. kod Sezampro-a, a preko VeratNet-a neće raditi ili obratno.

Ukoliko želite .rs ili .co.rs domen postupak je malo duži jer je potrebna registracija domena pri domaćoj DNS službi. 

2013-09-05T16:18:02+00:00