Šta je to URL ?

Adresa koja služi za identifikaciju lokacije dokumenata na Internetu. Reč univerzalno znači da se koristi u različitim vrstama internet servisa kao što su: web stranice (http:), ftp stranice (ftp:) ili email (mailto:).

2013-09-05T15:52:53+00:00