Šta su to lejeri ?

Layers (lejeri, slojevi ) u programu (grafičkom alatu) Adobe Photohop su slike poređane jedna iznad druge,  i imaju osobinu da mogu da sadrže transparentne odnosno providne delove, tako da možete da stavite jednu sliku odnosno sloj preko druge i vidite onu ispod ili njen deo.

Slojevi su jako fleksibilni i možete im menjati sadržaj i premeštati ih na LAYERS tabli, takođe možete menjati njihovu providnost (opacity) da sadržaj bude delimično providan.
Možete koristiti slojeve da ukomponujete više slika u jednu, da dodate tekst na sliku ili vektorske grafičke objekte.

lejeri1

Plastično, layere možemo zamisliti kao listove providnog paus papira (ili providne folije) na našem stolu, posložene jedan na drugome. Recimo da crtamo kućicu. Površina stola je naš “background layer” i po stolu nećemo da crtamo. Na jednom paus papiru ćemo nacrtati fasadu, na drugom vrata, na trećem jedan prozor, na četvrtom drugi prozor i tako dalje… Kada smo sve nacrtali, možemo prozor premestiti na drugo mjsto jer se prozor nalazi sam na svom posebnom papiru-foliji.

Da smo sve crtali na jednom papiru, ili n po stolu, to svakako ne bismo mogli.

lejeri2

2013-09-05T16:50:32+00:00