Šta su to sistemi boja ?

Osnovni kolor sistemi (sistemi boja) su:

RGB – Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. Ovaj sistem je zasnovan na aditivnom mešanju boja (princip po kome se svetlost različitih boja kombinuje). Osnovne 3 boje ovoga sistema u crvena, zelena i plava (engleski Red, Green, Blue – skraćenica RGB). Ovaj sistem boja koristite kad je krajnji cilj dizajna prikazivanje na monitoru ili TV ekranu.

CMYK – Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. Ovaj sistem je zasnovan na subtraktivnom mešanju boja (princip po kome se mešaju pigmenti). Osnovne boje ovoga sistema su plava, crvena, žuta i crna (engleski Cyan, Margenta, Yellow i Black). Iako je sve nijanse teoretski moguće dobiti mešanjem prve tri boje, crna se može dobiti samo dodavanjem crnog pigmenta. Ovaj sistem boja koristite kad je štampani proizvod krajnji cilj dizajna.

2013-09-05T16:51:24+00:00