2. IZRADA LOGOTIPA

Najčešće postavljana pitanja iz oblasti izrade logotipa. Objašnjenje pojmova iz logo dizajna.

6 09, 2013

Šta je to animacija ?

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. […]

6 09, 2013

Šta je to banner ?

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail newsletterima i slično. […]

6 09, 2013

Šta je to bitmap ?

Rasterska grafika (bitmap) je način definisanja slike koji podrazumeva dvodimenzionalnu matricu obojenih tačaka (Piksela). […]

5 09, 2013

Šta je to fotošop ?

Adobe Photoshop (fotošop) je softver namenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat i namenjen je za korištenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima. […]

5 09, 2013

Šta su to lejeri ?

Layers (lejeri, slojevi ) u programu (grafičkom alatu) Adobe Photohop su slike poređane jedna iznad druge,  i imaju osobinu da mogu da sadrže transparentne odnosno providne delove, tako da možete da stavite jednu sliku odnosno sloj preko druge i vidite onu ispod ili njen deo. […]

5 09, 2013

Šta je to PDF ?

PDF je skraćenica za Portable Document Format. […]

5 09, 2013

Šta je to piksel ?

Piksel (eng. pixel), izvedenica je od eng. “picture element” – što znači element slike. Piksel je naime, najmanji grafički element slike, specifičan za bitmap slike – u suprotnosti od slika vektorske grafike. […]

5 09, 2013

Šta je to RGB sistem boja ?

RGB sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. […]

5 09, 2013

Šta je vektor ?

Vektorska grafika je način definisanja složenog oblika ili slike pomoću jednostavnih geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim formulama. […]

Učitaj više