1. IZRADA SAJTOVA

Najčešće postavljana pitanja iz oblasti izrade sajtova. Objašnjenje pojmova iz web design-a.

6 09, 2013

Šta je to address bar ?

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs). […]

6 09, 2013

Šta je to AJAX ?

Asynchronous  JavaScript  and  XML - metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

6 09, 2013

Šta je to algoritam ?

Niz instrukcija koje objašnjavaju način rešavanja određenog problema. […]

6 09, 2013

Šta je to animacija ?

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. […]

6 09, 2013

Šta je to background ?

Deo sajta koji se nalazi van tzv. containera (okvira u kome se nalaze header, navigacija, content i footer). […]

6 09, 2013

Šta je to bandwith ?

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). […]

6 09, 2013

Šta je to banner ?

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail newsletterima i slično. […]

6 09, 2013

Šta je to baza podataka ?

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. […]

6 09, 2013

Šta je to bitmap ?

Rasterska grafika (bitmap) je način definisanja slike koji podrazumeva dvodimenzionalnu matricu obojenih tačaka (Piksela). […]

6 09, 2013

Šta je to chat ?

Chat (od eng. čavrljanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem računara i kompjuterske mreže u realnom vremenu (real-time). […]

6 09, 2013

Šta je to CMS ?

CMS (Content Management System) je, kao što i sam naziv kaže, sistem (programska aplikacija) za upravljenje sadržajem nekog sajta. […]

6 09, 2013

Šta je to CSS ?

CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets i u „nespretnom“ srpskom prevodu bi značilo: stilske liste u kaskadi. […]

6 09, 2013

Šta je to DNS ?

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. […]

6 09, 2013

Šta je to domen ?

Web domen je adresa vašeg sajta na internetu (npr. www.izradasajtova.rs) i način na koji posetioci mogu pronaći Vaš sajt. […]

6 09, 2013

Šta je to e – mail ?

Email ili e-pošta (elektronska pošta) je mogućnost slanja poruka putem Interneta i jedna je od najčešćih vrsta komunikacije danas na Internetu. […]

6 09, 2013

Šta je to fleš ?

Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte. […]

6 09, 2013

Šta je to flip book ?

Flip Book (Flipping Book) ili listajuća knjiga je način prezentacije određenih sadržaja spremnih za štampu (koncipiranih poput knjige) na sajtu. Najčešće se radi o katalozima, jelovnicima, brošurama i slično. […]

6 09, 2013

Šta je to footer ?

Donji deo web stranice koji sadrži obično dodatne i manje važne sadržaje i/ili linkove, npr. informacije o privatnosti, autorskim pravima, odricanju od odgovornosti, uslovima korišćenja stranice, izjavi o zaštiti podataka, linkove na glavne celine stranice i sl. […]

Učitaj više