NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA 2017-05-15T13:46:08+00:00
Šta je to address bar ? 2017-02-17T16:57:57+00:00

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs). (more…)

Šta je to AJAX ? 2013-09-06T17:51:58+00:00

Asynchronous  JavaScript  and  XML – metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

Šta je to algoritam ? 2013-09-06T17:50:32+00:00

Niz instrukcija koje objašnjavaju način rešavanja određenog problema. (more…)

Šta je to animacija ? 2013-09-06T17:49:36+00:00

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. (more…)

Šta je to background ? 2013-09-06T17:48:39+00:00

Deo sajta koji se nalazi van tzv. containera (okvira u kome se nalaze header, navigacija, content i footer). (more…)

Šta je to bandwith ? 2013-09-06T17:47:24+00:00

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). (more…)

Šta je to banner ? 2013-09-06T17:46:19+00:00

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail newsletterima i slično. (more…)

Šta je to baza podataka ? 2013-09-06T17:45:00+00:00

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. (more…)

Šta je to bitmap ? 2013-09-06T17:44:05+00:00

Rasterska grafika (bitmap) je način definisanja slike koji podrazumeva dvodimenzionalnu matricu obojenih tačaka (Piksela). (more…)

Šta je to chat ? 2013-09-06T17:42:23+00:00

Chat (od eng. čavrljanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem računara i kompjuterske mreže u realnom vremenu (real-time). (more…)

Šta je to CMS ? 2013-09-06T17:41:17+00:00

CMS (Content Management System) je, kao što i sam naziv kaže, sistem (programska aplikacija) za upravljenje sadržajem nekog sajta. (more…)

Šta je to CMYK sistem boja ? 2013-09-06T17:39:12+00:00

CMYK sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. (more…)

Šta je to content (u strukturi sajta) ? 2013-09-06T17:31:08+00:00

Content (sadržaj) je svakako najvažniji deo web stranice i zauzima njen najveći deo. Osnova, svrha i smisao postojanja web stranice. (more…)

Šta je to CSS ? 2013-09-06T17:28:35+00:00

CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets i u „nespretnom“ srpskom prevodu bi značilo: stilske liste u kaskadi. (more…)

Šta je to DNS ? 2013-09-06T17:27:44+00:00

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. (more…)

Šta je to domen ? 2013-09-06T17:26:45+00:00

Web domen je adresa vašeg sajta na internetu (npr. www.izradasajtova.rs) i način na koji posetioci mogu pronaći Vaš sajt. (more…)

Šta je to e – mail ? 2013-09-06T17:25:11+00:00

Email ili e-pošta (elektronska pošta) je mogućnost slanja poruka putem Interneta i jedna je od najčešćih vrsta komunikacije danas na Internetu. (more…)

Šta je to fleš ? 2013-09-06T17:23:17+00:00

Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte. (more…)

Šta je to flip book ? 2013-09-06T17:21:53+00:00

Flip Book (Flipping Book) ili listajuća knjiga je način prezentacije određenih sadržaja spremnih za štampu (koncipiranih poput knjige) na sajtu. Najčešće se radi o katalozima, jelovnicima, brošurama i slično. (more…)

Šta je to footer ? 2013-09-06T17:20:15+00:00

Donji deo web stranice koji sadrži obično dodatne i manje važne sadržaje i/ili linkove, npr. informacije o privatnosti, autorskim pravima, odricanju od odgovornosti, uslovima korišćenja stranice, izjavi o zaštiti podataka, linkove na glavne celine stranice i sl. (more…)

Šta je to FTP ? 2013-09-06T17:18:52+00:00

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. (more…)

Šta je to GIF format ? 2013-09-06T17:17:34+00:00

GIF (graphics interchange format) je bitmap grafički format datoteke (fajla) i koristi se za skladištenje fotografija na disku. (more…)

Šta je to gigabajt ? 2013-09-06T17:15:52+00:00

Gigabajt (gigabyte) je jedinica mere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1 000 000 000) bajtova. (more…)

Šta je to Gmail ? 2013-09-06T17:13:22+00:00

Gmail je besplatna usluga elektronske pošte (besplatan e-mail) omogućena od strane kompanije Google. (more…)

Šta je to Google indeksiranje stranica ? 2013-09-06T17:11:41+00:00

Google indeksiranje stranica je proces ubacivanja novih web stranica u Google bazu (indeks).  Rezultati Google pretrage su efikasni (brzi, a daju veliki broj rezultata) upravo iz razloga što Google ne ide svaki put kada ukucate svoj zahtev u pretragu kompletnog interneta, već samo u pretragu svoje baze. (more…)

Šta je to hardver ? 2013-09-06T17:10:07+00:00

Hardver ili kompjuterski hardver (eng. hardware; computer hardware) je fizički, opipljivi deo računara. (more…)

Šta je to address bar? 2013-09-05T18:53:08+00:00

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs).

addressbar

 

Šta je to fotošop ? 2013-09-05T17:11:29+00:00

Adobe Photoshop (fotošop) je softver namenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat i namenjen je za korištenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima. (more…)

Šta je to heder ? 2013-09-05T17:10:41+00:00

Header sajta je zaglavlje tj. vrh web stranice. Poželjno je da sadrži logo koji se nalazi uvek na istoj poziciji unutar headera. (more…)

Šta je hosting ? 2013-09-05T17:10:03+00:00

Web hosting je ustvari smeštaj sajta (“kuća za Vaš sajt”). Svi sajtovi moraju biti fizički smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)

Šta je HTML ? 2013-09-05T17:09:13+00:00

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. (more…)

Šta je IMAP ? 2013-09-05T17:08:27+00:00

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta. (more…)

Šta je IP adresa ? 2013-09-05T17:07:39+00:00

IP adresa – je adresa vašeg sajta u numeričkom formatu. (more…)

Šta je java ? 2013-09-05T17:06:33+00:00

Java  je objektno-orijentisani programski jezik, koji je razvila kompanija Sun Microsystems početkom devedesetih godina.  (more…)

Šta je java skript ? 2013-09-05T17:05:41+00:00

Java Script je objektno orjentisan programski jezik namenjen dinamičkoj izradi web sajtova. (more…)

Šta je to internet servis provajder – ISP? 2013-09-05T16:55:48+00:00

ISP (Internet Service Provider) je pružaoc pristupa internetu, obično putem telefonske linije (npr. Telekom Srbije, Orion, Eunet, VeratNet, BitsYU…). Sve je više u upotrebi i kablovski internet čiji su provajderi kablovski operateri (npr. SBB, KDS…). (more…)

Šta je to izrada sajtova ? 2013-09-05T16:53:40+00:00

Izrada sajtova (web dizajn, engl. Web design) predstavlja grafičko osmišljavanje ili dizajniranje Internet stranice korišćenjem slika, jezika za označavanje i formiranje HTML, standardizaciju i upotrebljivost stranice.  (more…)

Šta je to kodek ? 2013-09-05T16:52:15+00:00

Kodek (engl. codec) je skraćenica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uređaj za kodiranje video ili audio signala ili na softverski modul sa istom funkcijom. (more…)

Šta su to sistemi boja ? 2013-09-05T16:51:24+00:00

Osnovni kolor sistemi (sistemi boja) su: (more…)

Šta su to lejeri ? 2013-09-05T16:50:32+00:00

Layers (lejeri, slojevi ) u programu (grafičkom alatu) Adobe Photohop su slike poređane jedna iznad druge,  i imaju osobinu da mogu da sadrže transparentne odnosno providne delove, tako da možete da stavite jednu sliku odnosno sloj preko druge i vidite onu ispod ili njen deo. (more…)

Šta je to link ? 2013-09-05T16:49:21+00:00

Veza ili link (poveznica, hyperlink)  je pojam koji označava vezu između dve internet strane (bilo da se nalaze na dva različita sajta, bilo da su u okviru istog sajta). (more…)

Šta je to logotip ? 2013-09-05T16:48:34+00:00

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno logo je spoj grafičkih elemenata, simbola, ilustracija ili ikona koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju. (more…)

Šta je to megabajt ? 2013-09-05T16:47:49+00:00

Megabajt, je oznaka koja se koristi u računarstvu za označavanje količine memorije. To je, zapravo, oznaka za 220 veću jedinicu od bajta – osnovne jedinice za količinu memorije u računarstvu. (more…)

Šta je to MySQL ? 2013-09-05T16:46:45+00:00

MySQL je besplatan, open source sistem za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao sastavni deo serverskih Linux distribucija, no također postoje verzije i za ostale operativne sisteme poput Mac OS-a, Windowse itd. (more…)

Šta je to navigacija ? 2013-09-05T16:45:12+00:00

Navigacija je jedan od najvažnijih elemenata web stranice jer omogućava korisnicima kretanje stranicom i pronalaženje sadržaja.  Sadrži linkove (veze) za stranice sajta. (more…)

Šta je to onlajn prodavnica ? 2013-09-05T16:44:12+00:00

U pojmovniku internet marketinga, online prodavnica (shoping cart) je deo softvera za e-trgovinu (online prodaju) koji se nalazi na sajtu (serveru) i omogućava posetiocima sajta da izaberu proizvode ili usluge za kupovinu. (more…)

Šta je otvoreni kod ? 2013-09-05T16:42:53+00:00

Open Source – Otvoreni kod generički je naziv za softver čiji je izvorni kod i/ili nacrti (dizajn) dostupan javnosti na uvid, korišćenje, izmene i dalju distribuciju i razvoj  (primeri: Firefox web pregledač, MediaWiki softver, Joomla, WordPress) (more…)

Šta je to PDF ? 2013-09-05T16:38:32+00:00

PDF je skraćenica za Portable Document Format. (more…)

Šta je to PHP ? 2013-09-05T16:35:59+00:00
PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika. (more…)
Šta je to piksel ? 2013-09-05T16:35:13+00:00

Piksel (eng. pixel), izvedenica je od eng. “picture element” – što znači element slike. Piksel je naime, najmanji grafički element slike, specifičan za bitmap slike – u suprotnosti od slika vektorske grafike. (more…)

Šta je to plugin ? 2013-09-05T16:34:24+00:00
Plugin (priključak, plug-in) je vrsta softverskog dodatka koji ima sopstvene programske biblioteke (programska biblioteka je pojam kojim se u programiranju označava zbirku pod-programa, koji nude rešenja za tematski povezane probleme) na raspolaganju, koje nisu deo softvera u koji se integrišu. (more…)
Šta je to POP 3 ? 2013-09-05T16:33:09+00:00

POP3 (engl. Post Office Protocol) je jednostavan internet protokol za pristupanje e–pošti. Definisan je u kratkom dokumentu RCF 1939 . (more…)

Šta je potrebno za izradu sajta ? 2013-09-05T16:31:38+00:00

Za izradu sajta potrebno Vam je: (more…)

Šta je to Page Rank ? 2013-09-05T16:23:17+00:00

Page Rank je Google-ova patentirana tehnologija koja pokazuje popularnost web stranice, a ne web sajta u celosti kako se pogrešno misli. (more…)

Šta je to pretraživač ? 2013-09-05T16:20:44+00:00

Internet pretraživač predstavlja internet servis, čija je svrha traženje informacija na Internetu, i to uglavnom zadavanjem ključnih reči, a mnogo ređe odabirom ponuđenih stavki. (more…)

Kakva je procedura izrade sajta ? 2013-09-05T16:19:41+00:00

Nakon što nas kontaktirate sa željom da Vam izradimo sajt taj proces izgleda ovako (možete pogledati i poslušati i video u trajanju od 4 minuta na dnu strane): (more…)

Šta je to propagacija domena ? 2013-09-05T16:18:02+00:00

Ukoliko ste zakupili neki od komercijalnih domena (.com, .org, .net, .info ili slično) isti postaju aktivni kroz par sati od uplate, a najviše u roku od 24 sata. (more…)

Šta je to prostor na disku ? 2013-09-05T16:16:12+00:00

Prostor na disku (Web prostor, Disk Space), takođe poznat  i kao skladišni prostor, uglavnom se odnosi na količinu fizičkog (memorijskog) prostora na web serveru koji je dodeljen vlasniku  sajta od strane web hosting kompanije (vlasnika servera). (more…)

Šta je to protok? 2013-09-05T16:15:11+00:00

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana).

Obično se iskazuje u mernoj jedinici GB, a najčešće se koristi kod web hosting kompanija ili ISP-ova (Internet Service Provider-a).

protok

Šta je to RGB sistem boja ? 2013-09-05T16:13:40+00:00

RGB sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. (more…)

Šta je to responsive web dizajn ? 2013-09-05T16:12:12+00:00

Responsive (odgovarajući) web dizajn (RWD) je web dizajn pristup koji je usmeren ka kreiranju sajtova koji pružaju optimalno iskustvo pregleda – jednostavnih za čitanje i navigaciju sa minimalnom promenom veličine, minimalnim pomeranjem i skrolovanjem na širokom spektru uređaja  (od mobilnih telefona do desktop računara) različite rezolucije ekrana. (more…)

Šta je to rezolucija ? 2013-09-05T16:10:09+00:00

Rezolucija (razlučivost) je broj piksela (pixel), koji su ustvari obojene tačke, na monitoru.

Rezolucija je izražena u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora, npr. 1024x768px.

Statistiku korišćenja monitora pojedinih rezolucija možete pogledati ovde.

Šta je to RSS ? 2013-09-05T16:09:14+00:00
RSS predstavlja jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web lokacija koje vam se sviđaju. (more…)
Šta je to sajt ? 2013-09-05T16:08:18+00:00

Laički – “mesto na Internetu”. Sastoji od jedne ili više web stranica. (more…)

Šta je to SEO ? 2013-09-05T16:07:22+00:00

Optimizacija stranica za pretraživače (Search Engine Optimization) je proces finog podešavanja web stranice koji uključuje poboljšavanje internih i eksternih aspekata u cilju povećanja broja poseta koje web stranica dobija putem pretraživača, čime se i povećava broj kontakata i/ili direktna prodaja proizvoda i usluga. (more…)

Šta je to server ? 2013-09-05T16:06:21+00:00

Web serveri su veliki kompjuteri sa stalnom vezom prema Internetu. Svi sajtovi moraju biti smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)

Šta je to SERP ? 2013-09-05T16:04:41+00:00

Search Engine Result Page je pozicija koju stranica ima u rezultatima pretrage za traženu reč/frazu. (more…)

Šta je to silverlight ? 2013-09-05T16:01:57+00:00

Microsoft Silverlight je Microsoftova alternativa Flashu, popularnom dodatku za web-pregledače koji omogućava bogatije multimedijalne sadržaje. (more…)

Šta je to sidebar ? 2013-09-05T15:59:30+00:00

Bočna traka (kolona) sajta (leva ili desna) najčešće sadrži navigaciju (deo sa linkovima na stranice sajta) i banere.  (more…)

Šta je to SMTP ? 2013-09-05T15:57:18+00:00

SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol) predstavlja osnovni protokol sloja aplikacija za elektronsku poštu, koji koristi uslugu pouzdanog transfera podataka protokola TCP. (more…)

Šta je to softver ? 2013-09-05T15:56:16+00:00

Softver (software) je zbirka kompjuterskih programa i pratećih podataka koji zajedno daju instrukcije kompjuterskom hardveru šta i kako da radi. (more…)

Šta je to statistika posećenosti sajta ? 2013-09-05T15:54:16+00:00

Postoje različiti načini praćenja statistike posećenosti sajta, ali je definitivno najučestaliji Google servis – Google Analytics. To je besplatan servis kompanije Google za statistiku praćenja poseta sajtu. (more…)

Šta je to URL ? 2013-09-05T15:52:53+00:00

Adresa koja služi za identifikaciju lokacije dokumenata na Internetu. (more…)

Kakva je struktura sajta ? 2013-09-05T15:51:53+00:00

Sajt se sastoji od jedne ili više web stranica. (more…)

Šta je to TPC / IP ? 2013-09-05T15:50:10+00:00

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) standardni format za transmitovanje podataka u paketima sa jednog kompjutera na drugi. (more…)

Šta je vektor ? 2013-09-05T15:46:46+00:00

Vektorska grafika je način definisanja složenog oblika ili slike pomoću jednostavnih geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim formulama. (more…)

Šta je to W3C ? 2013-09-05T15:41:55+00:00
WWW Konzorcijum (World Wide Web Consortium, W3C) je međunarodna organizacija zadužena za izradu standarda interneta. (more…)
Šta je to WordPress? 2013-09-05T15:35:13+00:00

WordPress je Open Source Content Management System (CMS), često se koristi kao aplikacija za objavljivanje sajtova i blogova, podržan je PHP-om i MySQL-om. (more…)

Šta je to Web Browser? 2013-09-05T15:33:44+00:00

Web Browser (takođe i internet browser, internet pregledač, web pregledač) je program koji korisniku omogućava pregledanje i učitavanje web stranica. (more…)

Šta je to XML? 2013-09-05T15:30:44+00:00

XML je standardni skup pravila za definisanje formata podataka u elektronskoj formi. (more…)