NASLOVNA NOVA

NASLOVNA NOVA 2017-11-06T16:16:00+00:00
[/fusion_title]

SPECIFIKACIJA PAKETA

CENA/ Rok izrade
 • UNAPRED DOGOVOREN IZGLED
 • DIZAJN PREMA ZAHTEVIMA
 • NAPREDNE FUNKCIJE***
 • BROJ STRANICA
 • CMS
 • DOMEN
 • HOSTING
 • E-MAIL ADRESE
 • C PANEL
 • TEHNIČKA PODRŠKA****

GOTOV KROJ

29900 RSD/ 14 dana
 • NE
 • NE
 • 15*
 • 2 GB PROSTORA
 • DO 5 NALOGA
 • 12 MESECI

BIRAM KROJ

49900 RSD/ 21 dan
 • NE
 • 40*
 • 4 GB PROSTORA
 • DO 10 NALOGA
 • 12 MESECI

BIRAM KROJ+

od 99900 RSD/ 28 dana
 • NEOGRANIČEN**
 • NEOGRANIČEN**
 • NEOGRANIČEN BROJ NALOGA**
 • 12 MESECI
*Naveden je broj stranica koje popunjavamo pri izradi sajta, a Vama ostaje mogućnost da naknadno dodajete koliko god želite stranica. *Naveden je broj stranica koje popunjavamo pri izradi sajta, a Vama ostaje mogućnost da naknadno dodajete koliko god želite stranica.
**Neograničen je pojam koji se uzima uslovno, jer postoji mogućnost za dodavanje neograničenog broja stranica (mi popunjavamo unapred dogovoren broj stranica) i korišćenja velikog hosting prostora (o POLITICI NEOGRANIČENOSTI hosting kompanije više pročitajte ovde). **Neograničen je pojam koji se uzima uslovno, jer postoji mogućnost za dodavanje neograničenog broja stranica (mi popunjavamo unapred dogovoren broj stranica) i korišćenja velikog hosting prostora (o POLITICI NEOGRANIČENOSTI hosting kompanije više pročitajte ovde).
***Među napredne funkcije ubrajamo rezervacione sisteme, online prodavnice, aplikacije za nekretnine i slično. ***Među napredne funkcije ubrajamo rezervacione sisteme, online prodavnice, aplikacije za nekretnine i slično.
****Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostinga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini. ****Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostinga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.
Niste u obavezi da je prihvatite, a samim tim ni mi više nismo u obavezi da brinemo o Vašem sajtu. Računi za domen i hosting stizaće vam direktno od hosting kompanije (naravno ukoliko ne otkažete i ovu uslugu). Niste u obavezi da je prihvatite, a samim tim ni mi više nismo u obavezi da brinemo o Vašem sajtu. Računi za domen i hosting stizaće vam direktno od hosting kompanije (naravno ukoliko ne otkažete i ovu uslugu).
Ukoliko je prihvatite, ukupne cene po paketima NA GODIŠNJEM NIVOU iznose: Ukoliko je prihvatite, ukupne cene po paketima NA GODIŠNJEM NIVOU iznose:

  • GOTOV KROJ / 79 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)
  • GOTOV KROJ / 79 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)
  • BIRAM KROJ / 99 eura u dinarskoj protivrednosti(domen, hosting i tehnička podrška)
  • BIRAM KROJ / 99 eura u dinarskoj protivrednosti(domen, hosting i tehnička podrška)
  • BIRAM KROJ+ /od 109 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)
  • BIRAM KROJ+ /od 109 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)
Nakon što ste iz naše ponude izabrali paket koji odgovara Vašim potrebama i nakon što nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila sa željom da započnemo saradnju, taj proces izgleda ovako: Nakon što ste iz naše ponude izabrali paket koji odgovara Vašim potrebama i nakon što nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila sa željom da započnemo saradnju, taj proces izgleda ovako:

  1. Ukoliko je potrebno od nas dobijate sve dodatne informacije o ponudi sajt paketa.

   Ukoliko je potrebno od nas dobijate sve dodatne informacije o ponudi sajt paketa.

  2. Telefonskim putem ili putem e-maila definišemo obim i željeni izgled sajta, nakon čega vam šaljemo finalnu zvaničnu ponudu sa cenom i rokom izrade.*

   Telefonskim putem ili putem e-maila definišemo obim i željeni izgled sajta, nakon čega vam šaljemo finalnu zvaničnu ponudu sa cenom i rokom izrade.*

  3. Potvrđujete nam da ste prihvatili ponudu i dostavljate nam potreban materijal (najmanje 80% od ukupnog materijala – logo, tekst, fotografije, video snimke i dr.)

   Potvrđujete nam da ste prihvatili ponudu i dostavljate nam potreban materijal (najmanje 80% od ukupnog materijala – logo, tekst, fotografije, video snimke i dr.)

  4. E-mailom Vam šaljemo tipski ugovor i prvu fakturu na 50% iznosa koji uplaćujete avansno.

   E-mailom Vam šaljemo tipski ugovor i prvu fakturu na 50% iznosa koji uplaćujete avansno.

  5. E-mailom nam vraćate skeniran potpisan i pečatiran ugovor i vršite uplatu prve rate. **

   E-mailom nam vraćate skeniran potpisan i pečatiran ugovor i vršite uplatu prve rate. **

  6. U ugovorom predviđenom roku dobijate idejno rešenje prema dovoru iz tačke 2 (dizajn sajta i njegovu strukturu – raspored elemenata).

   U ugovorom predviđenom roku dobijate idejno rešenje prema dovoru iz tačke 2 (dizajn sajta i njegovu strukturu – raspored elemenata).

  7. Šaljete nam odobrenje idejnog rešenja, odnosno zahtev za eventualne korekcije ukoliko su potrebne.***

   Šaljete nam odobrenje idejnog rešenja, odnosno zahtev za eventualne korekcije ukoliko su potrebne.***

  8. Dobijate konačno rešenje sajta sa izvršenim korekcijama i popunjeno Vašim materijalom (tekst, fotografije, video snimci i dr.).

   Dobijate konačno rešenje sajta sa izvršenim korekcijama i popunjeno Vašim materijalom (tekst, fotografije, video snimci i dr.).

  9. E-mailom Vam šaljemo drugu fakturu za preostali iznos (originalne račune Vam možemo poslati i poštom ukoliko je potrebno).

   E-mailom Vam šaljemo drugu fakturu za preostali iznos (originalne račune Vam možemo poslati i poštom ukoliko je potrebno).

  10. Nakon prijema uplate drue rate postavljamo Vaš sajt na izabranu i dogovorenu www adresu (domen).

   Nakon prijema uplate drue rate postavljamo Vaš sajt na izabranu i dogovorenu www adresu (domen).

  11. Prijavljujemo sajt na pretraživače i vršimo osnovnu optimizaciju (SEO).

   Prijavljujemo sajt na pretraživače i vršimo osnovnu optimizaciju (SEO).

  12. Šaljemo Vam korisničke podatke, uputstvo za ažuriranje sajta (ukoliko sami želite da menjate njegov sadržaj) i pristup statistici posećenosti.

   Šaljemo Vam korisničke podatke, uputstvo za ažuriranje sajta (ukoliko sami želite da menjate njegov sadržaj) i pristup statistici posećenosti.

  13. Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostnga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

   Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostnga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

* Agencija Tipping Point zadržava pravo da odbije izradu sajta ukoliko su zahtevi klijenta neadekvatni, ukoliko je materijal neodgovarajući i ukoliko je sadržaj sajta javno neprihvatljiv. * Agencija Tipping Point zadržava pravo da odbije izradu sajta ukoliko su zahtevi klijenta neadekvatni, ukoliko je materijal neodgovarajući i ukoliko je sadržaj sajta javno neprihvatljiv.
** Nismo u obavezi da započnemo izradu sajta pre prijema prvog dela uplate, potpisanog ugovora i dostavljanja 80% od ukupnog materijala. ** Nismo u obavezi da započnemo izradu sajta pre prijema prvog dela uplate, potpisanog ugovora i dostavljanja 80% od ukupnog materijala.
*** U obavezi smo da uradimo najviše jedno dodatno idejno rešenje sajta koje se razlikuje od prvog rešenja, a ukoliko ni ono ne bude odgovaralo Vašim potrebama zadržavamo parvo da saradnju ne nastavimo ili da se dogovorimo o ceni naših dodatnih usluga. *** U obavezi smo da uradimo najviše jedno dodatno idejno rešenje sajta koje se razlikuje od prvog rešenja, a ukoliko ni ono ne bude odgovaralo Vašim potrebama zadržavamo parvo da saradnju ne nastavimo ili da se dogovorimo o ceni naših dodatnih usluga.

  • Vaši kontakt podaci (ime i prezime, adresa, grad, telefon, e-mail)

   Vaši kontakt podaci (ime i prezime, adresa, grad, telefon, e-mail)

  • Identifikacioni podaci firme (naziv, sedište, PIB, matični broj)

   Identifikacioni podaci firme (naziv, sedište, PIB, matični broj)

  • Željena www adresa (naziv domena)

   Željena www adresa (naziv domena)

  • Logotip (ukoliko ga imate i želite da ga postavimo na sajt)

   Logotip (ukoliko ga imate i želite da ga postavimo na sajt)

  • Struktura sajta (nazivi stranica i njihov raspored)

   Struktura sajta (nazivi stranica i njihov raspored)

  • Sadržaj sajta (tekstovi, fotografije, video snimci i ostali materijal) i raspored sadržaja po stranicama

   Sadržaj sajta (tekstovi, fotografije, video snimci i ostali materijal) i raspored sadržaja po stranicama

  • Ključne reči (za pretraživače)

   Ključne reči (za pretraživače)

  • Kratak opis za Google

   Kratak opis za Google

  • Dodatne napomene (sve ono što mislite da je važno da znamo)

   Dodatne napomene (sve ono što mislite da je važno da znamo)

Molimo Vas da nam materijal za izradu sajta dostavite na jedan od sledećih načina: Molimo Vas da nam materijal za izradu sajta dostavite na jedan od sledećih načina:

  • e-mailom na adresu: jelena@tippingpoint.rs
  • e-mailom na adresu: jelena@tippingpoint.rs
  • lično (na CD-u ili USB flash drive-u) na adresu kancelarije: Đorđa Servickog 4, 21 000 Novi Sad (molimo Vas za prethodnu obaveznu najavu dolaska)
  • lično (na CD-u ili USB flash drive-u) na adresu kancelarije: Đorđa Servickog 4, 21 000 Novi Sad (molimo Vas za prethodnu obaveznu najavu dolaska)

SPECIFIKACIJA PAKETA

CENA/ Rok izrade
 • UNAPRED DOGOVOREN IZGLED
 • DIZAJN PREMA ZAHTEVIMA
 • NAPREDNE FUNKCIJE***
 • BROJ STRANICA
 • CMS
 • DOMEN
 • HOSTING
 • E-MAIL ADRESE
 • C PANEL
 • TEHNIČKA PODRŠKA****

START

29900 RSD/ 14 dana
 • NE
 • NE
 • 15*
 • 2 GB PROSTORA
 • DO 5 NALOGA
 • 12 MESECI

BIZ

49900 RSD/ 21 dan
 • NE
 • 40*
 • 4 GB PROSTORA
 • DO 10 NALOGA
 • 12 MESECI

PRO

od 99900 RSD/ 28 dana
 • NEOGRANIČEN**
 • NEOGRANIČEN**
 • NEOGRANIČEN BROJ NALOGA**
 • 12 MESECI