PROCEDURA IZRADE SAJTA

PROCEDURA IZRADE SAJTA 2017-05-31T22:55:10+00:00

Nakon što ste iz naše ponude izabrali paket koji odgovara Vašim potrebama i nakon što nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila sa željom da započnemo saradnju, taj proces izgleda ovako:

 1. Ukoliko je potrebno od nas dobijate sve dodatne informacije o ponudi sajt paketa.
 2. Telefonskim putem ili putem e-maila definišemo obim i željeni izgled sajta, nakon čega vam šaljemo finalnu zvaničnu ponudu sa cenom i rokom izrade.*
 3. Potvrđujete nam da ste prihvatili ponudu i dostavljate nam potreban materijal (najmanje 80% od ukupnog materijala – logo, tekst, fotografije, video snimke i dr.)
 4. E-mailom Vam šaljemo tipski ugovor i prvu fakturu na 50% iznosa koji uplaćujete avansno.
 5. E-mailom nam vraćate skeniran potpisan i pečatiran ugovor i vršite uplatu prve rate. **
 6. U ugovorom predviđenom roku dobijate idejno rešenje prema dovoru iz tačke 2 (dizajn sajta i njegovu strukturu – raspored elemenata).
 7. Šaljete nam odobrenje idejnog rešenja, odnosno zahtev za eventualne korekcije ukoliko su potrebne.***
 8. Dobijate konačno rešenje sajta sa izvršenim korekcijama i popunjeno Vašim materijalom (tekst, fotografije, video snimci i dr.).
 9. E-mailom Vam šaljemo drugu fakturu za preostali iznos (originalne račune Vam možemo poslati i poštom ukoliko je potrebno).
 10. Nakon prijema uplate drue rate postavljamo Vaš sajt na izabranu i dogovorenu www adresu (domen).
 11. Prijavljujemo sajt na pretraživače i vršimo osnovnu optimizaciju (SEO).
 12. Šaljemo Vam korisničke podatke, uputstvo za ažuriranje sajta (ukoliko sami želite da menjate njegov sadržaj) i pristup statistici posećenosti.
 13. Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostnga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

* Agencija Tipping Point zadržava pravo da odbije izradu sajta ukoliko su zahtevi klijenta neadekvatni, ukoliko je materijal neodgovarajući i ukoliko je sadržaj sajta javno neprihvatljiv.

** Nismo u obavezi da započnemo izradu sajta pre prijema prvog dela uplate, potpisanog ugovora i dostavljanja 80% od ukupnog materijala.

*** U obavezi smo da uradimo najviše jedno dodatno idejno rešenje sajta koje se razlikuje od prvog rešenja, a ukoliko ni ono ne bude odgovaralo Vašim potrebama zadržavamo parvo da saradnju ne nastavimo ili da se dogovorimo o ceni naših dodatnih usluga.

POTREBNO ZA IZRADU SAJTA:

 • Vaši kontakt podaci (ime i prezime, adresa, grad, telefon, e-mail)
 • Identifikacioni podaci firme (naziv, sedište, PIB, matični broj)
 • Željena www adresa (naziv domena)
 • Logotip (ukoliko ga imate i želite da ga postavimo na sajt)
 • Struktura sajta (nazivi stranica i njihov raspored)
 • Sadržaj sajta (tekstovi, fotografije, video snimci i ostali materijal) i raspored sadržaja po stranicama
 • Ključne reči (za pretraživače)
 • Kratak opis za Google
 • Dodatne napomene (sve ono što mislite da je važno da znamo)

Molimo Vas da nam materijal za izradu sajta dostavite na jedan od sledećih načina:

 • e-mailom na adresu: jelena@tippingpoint.rs
 • lično (na CD-u ili USB flash drive-u) na adresu kancelarije: Đorđa Servickog 4, 21 000 Novi Sad (molimo Vas za prethodnu obaveznu najavu dolaska)