heder

3 09, 2013

Header

On a web page, the header is the top portion of a web page that contains the company name and logos. […]

19 08, 2013

Sticky (navigacija i heder)

“Sticky ” navigacija i “Sticky” [tooltip content=”Header sajta je zaglavlje tj. vrh web stranice. Poželjno je da sadrži logo koji se nalazi uvek na istoj poziciji unutar headera. Takođe, poželjno je da je header uvek na istoj poziciji na web stranicama unutar jednog sajta jer se na taj način pokazuje posetiocima da su stranice koje [...]

Učitaj više