ključna reč

5 09, 2013

Tag (Oznaka)

Tag u širem značenju predstavlja neku oznaku koja se može pridodati stvarima ili osobama. Npr., pojam “price tag” u engleskom jeziku označava etiketu na proizvodu na kojoj je napisana cena. […]

Učitaj više