tcp/ip

3 09, 2013

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) standardni format za transmitovanje podataka u paketima sa jednog kompjutera na drugi. […]

Učitaj više