Link

Link is relation  between two Internet pages. Thay can be pages of the same website or of the difrent sites.Obično se pod tim pojmom misli na delove internet strane (deo teksta ili fotografija) preko kojih internet pregledač (web browser) prelazi na neku drugu stranu. Na internet stranama  su linkovi obično označeni drugačijom bojom od ostatka teksta i/ili su podcrtani.

Preciznije, link je veza između nekog hipertekstualnog sadržaja na neki drugi hipertekstualni ili bilo kakav multimedijalni sadržaj (internet strana, muzika, fotografija, video,  animacija, PDF dokument i slično).

2017-07-14T11:42:10+00:00