NASTAVLJAJU SE TROGODIŠNJI TRENDOVI: IE PAO ISPOD 12% TRŽIŠNOG UČEŠĆA, CHROME I DALJE NAJBOLJI

Ni jul 2013. godine nije doneo značajniju promenu trendova korišćenja web browser-a (Internet pregledača). Chrome je i dalje na prvom mestu i nastavlja svoj rast tržišnog učešća, Firefox je čvrsto drugi, dok Internet Explorer nastavlja svoj pad (odjula 2010. do jula 2013. godine pao je  sa 30,7 na 11,8 %).

Browser Statistics

2013 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
July 11.8 % 28.9 % 52.8 % 3.6 % 1.6 %
June 12.0 % 28.9 % 52.1 % 3.9 % 1.7 %
May 12.6 % 27.7 % 52.9 % 4.0 % 1.6 %
April 12.7 % 27.9 % 52.7 % 4.0 % 1.7 %
March 13.0 % 28.5 % 51.7 % 4.1 % 1.8 %
February 13.5 % 29.6 % 50.0 % 4.1 % 1.8 %
January 14.3 % 30.2 % 48.4 % 4.2 % 1.9 %
2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 14.7 % 31.1 % 46.9 % 4.2 % 2.1 %
November 15.1 % 31.2 % 46.3 % 4.4 % 2.0 %
October 16.1 % 31.8 % 44.9 % 4.3 % 2.0 %
September 16.4 % 32.2 % 44.1 % 4.2 % 2.1 %
August 16.2 % 32.8 % 43.7 % 4.0 % 2.2 %
July 16.3 % 33.7 % 42.9 % 3.9 % 2.1 %
June 16.7 % 34.4 % 41.7 % 4.1 % 2.2 %
May 18.1 % 35.2 % 39.3 % 4.3 % 2.2 %
April 18.3 % 35.8 % 38.3 % 4.5 % 2.3 %
March 18.9 % 36.3 % 37.3 % 4.4 % 2.3 %
February 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 %
January 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 %
2011 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 20.2 % 37.7 % 34.6 % 4.2 % 2.5 %
November 21.2 % 38.1 % 33.4 % 4.2 % 2.4 %
October 21.7 % 38.7 % 32.3 % 4.2 % 2.4 %
September 22.9 % 39.7 % 30.5 % 4.0 % 2.2 %
August 22.4 % 40.6 % 30.3 % 3.8 % 2.3 %
July 22.0 % 42.0 % 29.4 % 3.6 % 2.4 %
June 23.2 % 42.2 % 27.9 % 3.7 % 2.4 %
May 24.9 % 42.4 % 25.9 % 4.0 % 2.4 %
April 24.3 % 42.9 % 25.6 % 4.1 % 2.6 %
March 25.8 % 42.2 % 25.0 % 4.0 % 2.5 %
February 26.5 % 42.4 % 24.1 % 4.1 % 2.5 %
January 26.6 % 42.8 % 23.8 % 4.0 % 2.5 %
2010 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 27.5 % 43.5 % 22.4 % 3.8 % 2.2 %
November 28.6 % 44.0 % 20.5 % 4.0 % 2.3 %
October 29.7 % 44.1 % 19.2 % 3.9 % 2.2 %
September 31.1 % 45.1 % 17.3 % 3.7 % 2.2 %
August 30.7 % 45.8 % 17.0 % 3.5 % 2.3 %

Izvor: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp

2017-05-15T14:31:24+00:00