Navigation

Web navigation refers to the process of navigating a network of information resources in the World Wide Web, which is organized as hypertext or hypermedia. The user interface that is used to do so is called a web browser

A central theme in web design is the development of a web navigation interface that maximizes usability.

strukturasajta

Pojedini autori navigaciju definišu kao umeće i veštinu organizacije i prezentacije koja se primenjuje na sajtovima ne bi li posetiocima što više olakšala kretanje kroz sadržaj i stranice sajta.

Najčešće vrste navigacije su (navigacija je predstavljena zelenom bojom, a header narandžastom):

Leva bočna (desna bočna se mnogo ređe pojavljuje)

web_site_navigation1

Horizontalna

web_site_navigation2

Vertikalna i horizontalna

web_site_navigation3

2017-07-25T13:44:17+00:00