SERP (Search Engine Result Page)

Search Engine Result Page je pozicija koju stranica ima u rezultatima pretrage za traženu reč/frazu. To isključuje “paid listing” pozicije pri vrhu liste rezultata svakog pretrazivača, koje su plaćeni oglas, a ne deo “organske” pretrage.

2017-02-20T13:37:07+00:00