Softver (Software)

Softver (software) je zbirka kompjuterskih programa i pratećih podataka koji zajedno daju instrukcije kompjuterskom hardveru šta i kako da radi.

Softver čine svi programi i podaci koji se nalaze na kompjuteru, uključujući operativni sitem.

Također se koriste termin programska podrška. Softver kolokvijalno označava aplikacijski softver, dok je u informatici i softverskom inženjeringu to naziv za sve informacije koje procesiraju kompjuterski sistem programi i podaci.

Prvu teoriju o softveru osmislio je Alan Turing 1935. u svom eseju “Computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem (Decision problem)”.

Termin softver prvi je koristio John W. Tukey 1958. godine.

Postoji više vrsta softvera:

Sistemski softver su osnovni programi koji omogućavaju izvođenje osnovnih funkcija na računaru te su bitni za rad hardvera kompjutera te kompjuterskog sistema.

U njega spadaju:

operativni sistem – kao što su Windowsi ili Linux
pokretači uređaja (device drivers)
grafičko korisnički interfejs (GUI)
utility softver

Ovaj tip softvera često dolazi s kupljenim računarom.

Aplikacijski softver su programi koji pomažu u izvršenju određenih zadataka. Reč je o tipu softvera na koji većina ljudi pomisli kada se spomene softver.

Ovo je poprilično široka kategorija koja se sastoji od mnogo programa raznih vrsta, koji uključuju i internet pregledač (browser) koji prikazuje ovu stranicu.

Osim internet pregledača u aplikacije spadaju i baze podataka, kompjuterske igre, obrazovni softver, softver za obradu dokumenata, slike, zvuka i/ili videa, medicinski softver, matematički softver, simulacijski softver, komunikacijski softver, poslovni softver itd.

Programski softver su programi koje programeri koriste za vreme stvaranja drugih programa te njihovog modifikovanja. Uključuje kompajlere, interpretere, debuggere, linkere i tekstualni editor.

Integrisano razvojno okruženje ili integrated development enviroment (IDE) je jedna aplikacija koja uključuje sve prethodno navedene funkcije.

2017-02-20T13:37:50+00:00