Struktura sajta

Sajt se sastoji od jedne ili više web stranica.Web stranica je elektronski (digitalni) sinonim ili ekvivalent klasičnom papiru, a obično sadrži sledeće elemente:

strukturasajta

Header (zaglavlje)

Header sajta je zaglavlje tj. vrh web stranice. Poželjno je da sadrži logo koji se nalazi uvek na istoj poziciji unutar headera.

Takođe, poželjno je da je header uvek na istoj  poziciji na web stranicama unutar jednog sajta jer se na taj način pokazuje posetiocima da su stranice koje posećuju deo jedne iste web prezentacije.

Logotip, odnosno skraćeno logo je spoj grafičkih elemenata, simbola, ilustracija ili ikona koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju.

To je karakterističan simbol koji se može sastojati od slova (različitih tipografskih stilova), grafike i drugih kombinacija (dodatak slogana).

Oblici, boje, fontovi i ilustracije (slike) se uglavnom razlikuju od ostalih na sličnom tržištu.

To je deo vizuelnog identiteta kompanije i njegova uloga je stvaranje drugačije, jedinstvene slike na tržištu tj. diferenciranje od ostalih.

Prvi cilj logotipa je trenutno prepoznavanje onoga što on označava (proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju).

Krajnji cilj logotipa je njegov doprinos jačanju brenda što rezultira većim uspehom firme.

Navigacija (meni, menu)

Navigacija je jedan od najvažnijih elemenata web stranice jer omogućava korisnicima kretanje stranicom i pronalaženje sadržaja. Sadrži linkove (veze) za stranice sajta.

Poželjno je da navigacija bude konzistentno prikazana, jednostavna, intuitivna i prikladno nazvana.

Pojedini autori navigaciju definišu kao umeće i veštinu organizacije i prezentacije koja se primenjuje na sajtovima ne bi li posetiocima što više olakšala kretanje kroz sadržaj i stranice sajta.

Najčešće vrste navigacije su (navigacija je predstavljena zelenom bojom, a header narandžastom):

Leva bočna (desna bočna se mnogo ređe pojavljuje)

web_site_navigation1

Horizontalna

web_site_navigation2

Vertikalna i horizontalna

web_site_navigation3

Navigacija se obično nalazi u levoj koloni stranice (sidebar-u) ili pri samom vrhu stranice (ispod headera), a ređe u desnoj koloni stranice.

Content (sadržaj strane)

Content (sadržaj) je svakako najvažniji deo web stranice i zauzima njen najveći deo. Osnova, svrha i smisao postojanja web stranice.

Ako se ne može pronaći određeni sadržaj ili je sadržaj nedovoljno interesantan ili relevantan – posetilac vrlo brzo odlazi na neku drugu web stranicu.

Trebalo bi da sadržaj bude jasno i kvalitetno prezentovan.

Footer (podnožje)

Donji deo web stranice koji sadrži obično dodatne i manje važne sadržaje i/ili linkove, npr. informacije o privatnosti, autorskim pravima, odricanju od odgovornosti, uslovima korišćenja stranice, izjavi o zaštiti podataka, linkove na glavne celine stranice i sl.

U ovom delu web stranice se najčešće nalazi i potpis dizajnera (autora) stranice.

Banner (baner)

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail newsletterima i slično.

Analogno postavljanju reklama u novinama ili na bilbordu, tako i na sajtu postoji mogućnost postavljanja reklame (banera) i reklamiranja svog internet sajta, usluge, firme… Ta usluga se najčešće plaća oglašivaču tj. onome na čijem sajtu je postavljen baner. Takođe, postoji i mogućnost razmene (baner za baner). Namenjen je da privuče što više posetilaca sa sajta na kome je postavljen. Klikom na baner otvara se Vaša internet strana ili neka druga strana koju Vi izaberete i na taj način možete dobiti potencijalne klijente.

Baner je najčešće slika (formati JPEG, GIF, PNG), a može biti i  multimedijalni sadržaj kao što je flash. Flash baner često sadrži audio ili video animacije kako bi posetiocu sajta na kome je baner postavljen bio zanimljiviji i time povećava mogućnost posete.

Svrha banera je da privuče pažnju i mnogi oglašivači pokušavaju da dobiju što više poseta postavljanjem zanimljivih banera na udarnim mestima na stranici. Udarne pozicije su najčešće na vrhu stranice, koja je ujedno i najskuplja. Spuštanjem na dole (scroll – skrolovanje) cena postavljenja banera srazmerno opada.

Sidebar

Bočna kolona sajta (leva ili desna) najčešće sadrži navigaciju (deo sa linkovima na stranice sajta) i banere.

Backgorund (pozadina)

Deo sajta koji se nalazi van tzv. containera (okvira u kome se nalaze header, navigacija, content  i footer).

Najčešće je to fotografija sastavljena iz jednog ili više delova  koji se ponavljaju (seamless pattern – ponavljanje se koristi da bi se sajt brže otvorio – “učitao”, tj. da pozadina ne bi bila memorijski velika – “teška”).

Pozadina najčešće ne sadrži tekstuane sadržaje.

2017-02-20T13:40:26+00:00